حملۀ کاربرانِ ایرانی به صفحۀ اینستاگرامِ شاه سعودی

بنابر گزارش‌ها، با حملۀ کاربران ایرانی به صفحۀ اینستاگرام سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، این صفحه از دسترس عموم خارج شده است.
 کاربران ایرانی با درج پیام‌هایی در این صفحه اختلال ایجاد کردند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طی روزهایِ اخیر و همزمان با سالگرد فاجعۀ منا، انتقادات شدیدی به عملکرد حاکمان سعودی در خصوص مراسم حج شده است.
 در همین راستا، برخی منابع خبری از هجوم کاربرانِ فارسی زبان به صفحۀ اوباما و صفحاتِ اینستاگرام نتانیاهو و دونالد ترامپ خبردادند.التحرير : T. بينتانج

المصدر : برستف

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply